Zapotrzebowanie

Aby móc realizować zaplanowane działania potrzebne jest twoje wsparcie finansowe lub rzeczowe. 

UWAGA! WSZELKIE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ NASZYCH CZŁONKÓW SĄ DZIAŁANIAMI WOLONTARIACKIMI – NIE ZARABIAMY NA NASZYCH USŁUGACH. PRZEDSTAWIONE KWOTY DOTYCZĄ JEDYNIE PONOSZONYCH PRZEZ NAS KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM SAL, ODPŁATNOŚCIĄ ZA USŁUGI SPECJALISTÓW, PRZYGOTOWANIE CATERINGU CZY MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, OPŁATĄ ZA MIEJSCA POBYTU CZY SPECJALNYM DOPOSAŻENIEM. 

 

W przypadku wsparcia finansowego będziemy prowadzili zbiórki publiczne oznaczone specjalnym pozwoleniem urzędowym natomiast zawsze jest możliwość wpłaty na konto naszego stowarzyszenia swojej symbolicznej złotówki, nr konta TUTAJ

Na co potrzebne wsparcie finansowe? 

Pomóż wyremontować pomieszczenia stowarzyszenia , Chcemy odzyskać salkę dydaktyczną, biuro i magazyn zebranych do tej pory sprzętów. Pomóż nam to zrealizować.

 

 

Na bieżącą całoroczną działalność stowarzyszenia, prowadzenie strony www, księgowość, utrzymanie magazynu i biura, materiały biurowe, materiały promocyjne wydarzeń, zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia kursów i warsztatów.


 

Może zechcesz zostać darczyńcą, patronem wybranego wydarzenia lub patronem rodziny, której zechcesz ufundować wyjazd skontaktuj się z nami.

Za każdy przekazany nam sprzęt bardzo dziękujemy. Każdorazowo podpisujemy z darczyńcą dokument przekazania.