Zapotrzebowanie

Aby móc realizować zaplanowane działania potrzebne jest twoje wsparcie finansowe lub rzeczowe. 

UWAGA! WSZELKIE DZIAŁANIA PODEJMOWANE PRZEZ NASZYCH CZŁONKÓW SĄ DZIAŁANIAMI WOLONTARIACKIMI – NIE ZARABIAMY NA NASZYCH USŁUGACH. PRZEDSTAWIONE KWOTY DOTYCZĄ JEDYNIE PONOSZONYCH PRZEZ NAS KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM SAL, ODPŁATNOŚCIĄ ZA USŁUGI SPECJALISTÓW, PRZYGOTOWANIE CATERINGU CZY MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH, OPŁATĄ ZA MIEJSCA POBYTU CZY SPECJALNYM DOPOSAŻENIEM. 

 

W przypadku wsparcia finansowego będziemy prowadzili zbiórki publiczne oznaczone specjalnym pozwoleniem urzędowym natomiast zawsze jest możliwość wpłaty na konto naszego stowarzyszenia swojej symbolicznej złotówki, nr konta TUTAJ

Na co potrzebne wsparcie finansowe? 


Na bieżącą całoroczną działalność stowarzyszenia, prowadzenie strony www, księgowość, utrzymanie magazynu i biura, materiały biurowe, materiały promocyjne wydarzeń, zakup niezbędnego sprzętu do prowadzenia kursów i warsztatów itp. – ok. 9.000 zł

Tyle już zebraliśmy:


Pomóż pokonać uzależnienie cykl warsztatów i spotkań ze specjalistami i terapeutami dla dzieci i dorosłych zagrożonych uzależnieniem od internetu, komputerów i smartfonów – zapraszamy na zrzutkę:

Tyle już zebraliśmy:


 

Koncert muzyki klasycznej w uroczystość Miłosierdzia Bożego wraz z wystawą rzeźby sakralnej w 2022 r.– ok. 5.800 zł

Tyle już zebraliśmy:


Rekolekcje dla mężczyzn – weekendowe spotkanie formacyjno – rozwojowe – ok. 4.000 zł

Tyle już zebraliśmy:


Koszulki i pamiątki dla ojców z dziećmi wyjeżdżający na wyprawy ojcowskie – ok. 6.000 zł

Tyle już zebraliśmy:


 

Może zechcesz zostać darczyńcą, patronem wybranego wydarzenia lub patronem rodziny, której zechcesz ufundować wyjazd skontaktuj się z nami.

Potrzebujemy także zwykłych rzeczy i sprzętów do prowadzenia spotkań czy wypraw. Wśród nich m.in.:

  • Projektor z ekranem – 1 szt
  • Duże namioty szybko rozkładalne – 2 szt

Za każdy przekazany nam sprzęt bardzo dziękujemy. Każdorazowo podpisujemy z darczyńcą dokument przekazania. Otrzymany sprzęt i materiały będziemy prezentować w osobnej zakładce TUTAJ

 

UWAGA! Stan otrzymanego wsparcia aktualizujemy raz w miesiącu.