Radosnych Świąt Bożego Narodzenia

Stając przy żłóbku, dziękujemy Dobremu Bogu za dar Waszego życia,
za Wasze otwarte serce na Boże natchnienia
i prosimy Boga o wzmocnienie Waszej wiary w naszego Pana Jezusa Chrystusa,
który w pokorze przychodzi do naszej zbolałej ludzkości, by nas zbawić.

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i wielu łask w odkrywaniu Boga
w Nowym Roku 2021.

z darem modlitwy i wdzięcznością
Zespół Stowarzyszenia